Bygningsfysikk

Vårt kontor har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet bygningsfysikk, tiltaksklasse 3. Vi kan tilby generelle og avanserte beregninger når det gjelder energiforbruk, varmetap og kondens.

I tillegg kan vi også tilby termografering av bygningskonstruksjoner og luftkvalitetsmålinger.

Tilbake til Referanser

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregning av kuldebroer er interessant både i rehabiliteringsprosjekter, men også i vurdering av spesielle nye konstruksjoner.

Les mer

Energiberegninger

Energiberegninger

Vi kan tilby energiberegninger for alle typer bygg.

Les mer

Energimerking

Energimerking

Energimerking av bygninger og boliger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet.

Les mer

Kondensberegninger for vegger og tak

Kondensberegninger for vegger og tak

Når vegg- eller takkonstruksjoner ikke ønskes bygd opp med dampsperre er det viktig å få undersøkt, om kondens kan oppstå i veggen.

Les mer

Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger utføres blant annet for å vurdere fare for kondens og nødvendigheten for å utføre tiltak i eksisterende bygg.

Les mer

Termografering

Termografering

For å finne kuldebroer, luftlekkasjer og vurdere isolering i eksisterende konstruksjoner kan vi tilby termografering av bygninger.

I tillegg til bygningsfysiske undersøkelser er termografering også egnet for å vurdere eksisterende bærekonstruksjoner (skjulte stålkonstruksjoner bak murvegger), eller plassering av innstøpte varmekabler i betongdekker.

Tilbake

Les mer