NODEansvar

Som rådgivende ingeniører vil vi påvirke natur, miljø og opplevelser av funksjon og kvaliteter i omgivelsene. Våre valg har derfor betydning for framtiden til våre kunder og alle andre som blir berørt av vårt arbeid.

NODE skal være gode rådgivere, gode forbilder og bidra til en god utvikling for samfunnet. Vårt samfunnsansvar skal komme til syne gjennom vår miljøbevissthet og helhetstenking, altså måten vi naturlig jobber på og resultatene det gir.

NODE gir deler av overskuddet i driften til veldedige formål hvert år.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi er sertifisert etter Miljøfytårn-kravene siden 20. oktober 2006, og har blitt resertifisert hvert tredje år siden.

Transport

Vi har ingen egne biler, men har en avtale med Bildeleringen i Bergen. Dessuten bruker ingen av våre ansatte vanligvis egen bil for reiser til og fra arbeidsplass - noe som vi er ganske stolte av. På vårt hovedkontor i Bergen er det etablert sykkelparkering og garderobe. Siden 2019 har vi også blitt medlem av Bergen Bysykkel, og gleder oss til å kunne bruke syklene til våre møter i sentrum og for å komme oss til Bybanen.

bildeleringen logo


 
 bergenbysykkel

CLIMATEPREDICTION.NET

Alle våre PC'er er utstyrt med programvare fra BOINC, der vi bruker ledig regnekapasitet for å beregne klimamodeller fra climateprediction.net. Klimamodeller hentes ned og lastes opp automatisk. Vi har vært bidragsyter til dette prosjektet siden 2005.

sig

climateprediction