Hverdag i NODE

NODE rådgivende ingeniører AS er menneskene som til enhver tid jobber der! Hver enkelt påvirker bedriftens utvikling og kompetanse. Vi består av sivilingeniører/M.Sc. og ingeniører/B.Sc. fra universiteter og høgskoler i Norge og utenlands, og en kontormedarbeider som holder oss i ørene.

NODE er medlem av RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening. RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. RIF stiller strenge kompetanse- og forretningsmessige krav til deltakerfirmaene. 

NODE rådgivende ingeniører AS er sertifisert som miljøfyrtårn.

NODEfag er byggeteknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, geoteknikk og bygningsfysikk.
Vårt kjerneområde er prosjektering av konstruksjonssikkerhet.
Vi har spesialkompetanse innen prosjektering av etterspent betong, detaljering av stålkonstruksjoner og parametrisk design.

Våre oppdragsgivere er primært profesjonelle byggherrer, entreprenører, kommune og stat. Vi jobber tett med mange gode arkitektkontorer, og bistår innimellom kunstnere med å realisere større verk.

En rådgiver skal evne å inspirere og gi gode råd til sine samarbeidsparter og oppdragsgivere. Da må rådgiveren ha en variert erfaringsbakgrunn, med tilstrekkelig kunnskap til å gjøre velfunderte alternativsvurderinger. I NODE har vi fokus på å utdanne gode rådgivere gjennom systematisk oppbygging av erfaring og kunnskap hos hver medarbeider.

NODE har ufravikelig fokus på forståelse av arbeidet som planlegges og prosjekteres. Ved å utarbeide gode konsepter gir dette grunnlaget for forståelsen av det videre arbeidet. Konseptene må være forenelig med samarbeidende fagområder sine konsepter.

Menneske tenker, programvare utfører. Konstruksjoner skal konstrueres før de beregnes. Det er kjernen i å lage konsept for konstruksjoner. Da har den prosjekterende kontroll over situasjonen, og styrer hvordan programvaren skal gjøre analyser. Vi lager derfor tidlige skisser og definerer viktige parametere før beregninger og påfølgende tegninger iverksettes.

Innimellom holder vi foredrag innen våre fagfelt, samt deltar som gjesteforelesere og veiledere i undervisning av kommende ingeniører, sivilingeniører og sivilarkitekter.
Internt har vi vår FagMan(-dag) annenhver uke, der alle medarbeidere bidrar til at fag og nyheter diskuteres.