Om NODE

NODE betyr samlingspunkt, knutepunkt, forgreiningspunkt. I våre fag er det i NODE det viktigste skjer.

NODE rådgivende ingeniører AS (NODE) er et frittstående rådgivende ingeniørfirma med hovedkontor i Bergen sentrum, Norge. Bedriften er eiet av ansatte.
NODE utfører prosjektering og rådgivning innen konstruksjonssikkerhet/byggeteknikk, bygningsfysikk og geoteknikk.

Vi bryr oss om fagene våre, byggemetoder, miljø og arkitektur som designkriterium. Dette vises igjen i bedriftens type oppdrag, kompleksitet og detaljeringsgrad. Og det vises igjen i våre medarbeideres kunnskap og forståelse.

Vår visjon, kjerneverdier og overordnet målsetting beskriver våre holdninger til fag, arbeidsmetoder, kunder, samarbeidspartnere og kollegaer:

NODEvisjon: Å dyrke kunnskap og utvikle idéer

NODEkjerneverdier: Kvalitet | Omsorg | Kreativitet | Pålitelighet | Åpenhet

NODEmålsetting: Inspirert arbeidsutførelse i alt vi gjør! NODE skal være et av Norges fremste rådgivende ingeniørkontor. Vi skal utfordre og utvikle våre fagfelt og være kjent som løsningsorientert, helhetstenkende og samfunnsbevisst. Arbeidsglede og yrkesstolthet skal være urkraften i verdiskapningen. NODE skal være et godt sted å komme til.

Historikk

NODE rådgivende ingeniører AS ble etablert 1. september 2003.

Bedriftens forretningsidé var da formulert på følgende måte:

«Selskapet skal profileres som et kvalifisert rådgivende ingeniørkontor, karakterisert ved høy faglig standard og en seriøs forretningsprofil. Selskapet skal ha som overordnet mål å utøve og utvikle selskapets kjerneområder med en faglig kreativt tenkende profil.»

NODE har holdt fast ved dette, med resultat mange faste kunder og samarbeidspartnere, høy etterspørsel og et godt renommé i markedet.

Hovedkontoret i NODE har alltid vært i Bergen sentrum. I tillegg har vi avdelingskontor i Voss sentrum.
Firmaet har en klar strategi for beliggenhet. Kontor i bysentrum er «node» (knutepunkt) for alt som skjer. Vi er lett tilgjengelig for kunder, mange samarbeidende firma har kontor i bysentrum, og ansatte kommer seg raskt til og fra jobb med kollektivtrafikk, til fots eller med sykkel.

I 2017 omorganiserte vi selskapet til et holdingselskap (NODE holding AS) som eier driftselskapet (NODE rådgivende ingeniører AS). Det opprinnelige selskapet ble således fusjonert inn i den nye strukturen. Dette blant annet for enklere utvidelse av antall medeiere samt åpne muligheter til å gjøre investeringer gjennom holdingselskapet.

Hverdag

NODE rådgivende ingeniører AS er menneskene som til enhver tid jobber der! Hver enkelt påvirker bedriftens utvikling og kompetanse. Vi består av sivilingeniører/M.Sc. og ingeniører/B.Sc. fra universiteter og høgskoler i Norge og utenlands, og en kontormedarbeider som holder oss i ørene.

NODE er medlem av RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening. RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. RIF stiller strenge kompetanse- og forretningsmessige krav til deltakerfirmaene. 

NODE rådgivende ingeniører AS er sertifisert som miljøfyrtårn.

NODEfag er byggeteknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, geoteknikk og bygningsfysikk.
Vårt kjerneområde er prosjektering av konstruksjonssikkerhet.
Vi har spesialkompetanse innen prosjektering av etterspent betong, detaljering av stålkonstruksjoner og parametrisk design.

Våre oppdragsgivere er primært profesjonelle byggherrer, entreprenører, kommune og stat. Vi jobber tett med mange gode arkitektkontorer, og bistår innimellom kunstnere med å realisere større verk.

En rådgiver skal evne å inspirere og gi gode råd til sine samarbeidsparter og oppdragsgivere. Da må rådgiveren ha en variert erfaringsbakgrunn, med tilstrekkelig kunnskap til å gjøre velfunderte alternativsvurderinger. I NODE har vi fokus på å utdanne gode rådgivere gjennom systematisk oppbygging av erfaring og kunnskap hos hver medarbeider.

NODE har ufravikelig fokus på forståelse av arbeidet som planlegges og prosjekteres. Ved å utarbeide gode konsepter gir dette grunnlaget for forståelsen av det videre arbeidet. Konseptene må være forenelig med samarbeidende fagområder sine konsepter.

Menneske tenker, programvare utfører. Konstruksjoner skal konstrueres før de beregnes. Det er kjernen i å lage konsept for konstruksjoner. Da har den prosjekterende kontroll over situasjonen, og styrer hvordan programvaren skal gjøre analyser. Vi lager derfor tidlige skisser og definerer viktige parametere før beregninger og påfølgende tegninger iverksettes.

Innimellom holder vi foredrag innen våre fagfelt, samt deltar som gjesteforelesere og veiledere i undervisning av kommende ingeniører, sivilingeniører og sivilarkitekter.
Internt har vi vår FagMan(-dag) annenhver uke, der alle medarbeidere bidrar til at fag og nyheter diskuteres.