Ringstadbekkveien 4, Jar

Ringstadbekkveien 4, Jar

Prosjektbeskrivelse
Bolig

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Sivilarkitekt Christian Sundby

Oppdragsgiver
M. Kalager/M. Bretthauer

Prosjekt ferdig
2011

Lenke
Bilder

1186-01
1186-02
1186-03
1186-04
1186-05
1186-06

Tilbake