bygningsfysikk.node.no

bygningsfysikk.node.no

Vi har opprettet en ny egen nettside der problemstillinger relatert til bygningsfysikk tas opp til diskusjon.

Nettsiden er tilgjengelig på bygningsfysikk.node.no.

Som første beregningseksempel har vi gjennomført en sammenlignende beregning av oppgraderinger som ligger ut på ENOVA sine nettsider. Tiltak som er presentert er beregnet med SIMIEN, for å verifisere resultatene av anbefalte tiltak.

Konklusjon av beregninger er at bare 2 av 15 utførte beregninger utført med SIMIEN oppfyller kravene som ENOVA stiller. Begge disse gjelder laveste energinivå (klasse 3), og begge er boliger med mer enn 1 etasje.

Det er ingen beregninger med boliger over 100m2 som ligger på ett plan, som ligger i nærheten av å oppfylle ENOVA sine energikrav. Vi anser det som bortimot umulig at større boliger som ligger på ett plan kan oppfylle støttekravene med de tiltakene som er skissert i ENOVA sin eksempel. Her er det især varmetapskravet som er umulig å oppfylle etter vår vurdering.

Med bakgrunn i disse betraktninger stiller vi især spørsmål om hvorfor energikravene til beregninger utført med andre programmer er så mye strengere enn det som gjelder for ENOVA sin tilleggsmodul til energimerkeordningen.

For nærmere informasjoner se https://bygningsfysikk.node.no/1-enova-oppgradering