Analyser bygningsfysikk

Analyser bygningsfysikk

Informasjonssidene for bygningsfysikk er oppdatert, og inneholder nå ytterlige informasjoner om hva vi kan tilby våre kunder.

I tillegg til beregningsanalyser kan vårt kontor tilby termografering av bygningskonstruksjoner, og foreta luftkvalitetsmålinger (temperatur, relativ fuktighet, CO2, CO og lufthastighet). Termografering er også egnet for å vurdere eksisterende bærekonstruksjoner som er murt inn, og for å finne innstøpte varmekabler i betongdekker.