Nyansatt i 2019

Nyansatt i 2019

Litt på etterskudd, men det er likevel veldig kjekt å få presentert vår nyeste ansatt, Ingrid Bøkevoll.

Ingrid er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Bergen, og har jobbet hos oss siden august. Det lukter også litt generasjonsskifte, ettersom hun er den første ansatte som er yngre enn de eldste barn til firmaets grunnleggere. I tillegg har  kvinneandelen i firmaet kommet opp i 47%.