Veldedig gave 2019

Veldedig gave 2019

Årets gave til veldedige organisasjoner går til Leger uten Grenser. Beslutningen ble tatt i en hemmelig avstemning blant kontorets ansatte, og det er 10 år siden denne organisasjonen fikk en gave fra oss for første gangen.

Leger Uten Grenser er tuftet på ideen om at alle mennesker utsatt for kriser og katastrofer har rett til tilgang på medisinsk hjelp uavhengig av kjønn, rase, religion, etnisitet eller politisk tilhørighet.